เกี่ยวกับเรา  บริการ   ผลงาน  ร่วมงานกับเรา  ติดต่อเรา    

 

 ร่วมงานกับเรา

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จึงต้องการบุคลากรที่มีความตั้งใจและสามารถมาร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ 

1. เครื่องแบบในการทำงาน

2. เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

3. เงินทุนการศึกษาบุตร

4. เงินแสดงความยินดีงานสมรส

5. เงินรับขวัญบุตร

6. ประกันอุบัติเหตุ

7. ค่าครองชีพ

8.เงินค่าที่พักกรณีเช่าเพื่อคุมงาน

9.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท

10.โบนัสทุกปีมากน้อยขึ้นกับผลประกอบการ

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

รายละเอียดของงาน

-ควบคุมงาน วางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ

-ดูแลควบคุมงานภายในบริษัท และผู้รับเหมาให้มีประสิทธิภาพ

-ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กรได้

-ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา

-ปฎิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร  


  เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป 
  วุฒิการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป  
  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป  
  มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันได้ดี  
  สามารถเดินทางและพักต่างจังหวัดได้ 
  มีความรู้ทักษะในโปรแกรม Ms.office,Autocad,Sketup ได้ดี  
  ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)  

ตำแหน่ง : Foreman

อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์

รายละเอียดของงาน

-เข้าร่วมประชุมติดตามงานภายใน

-ควบคุมงานให้สอดคล้องกับแผนงาน

-ทำงานให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง และแผนเครื่องจักรและกำลังพล

-จัดทำเอกสารขออนุมัติปฎิบัติงานประจำวัน และรายงานประจำวัน

-จัดเตรียมเอกสารขอทำงานล่วงเวลาพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือนที่รับผิดชอบ

-ควบคุมการทำงานของแรงงานหรือผู้รับเหมาช่วงให้เป็นไปตาม Method Statement หรือ Work Instruction

-ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

-เตรียมเอกสารขอทำงานล่วงเวลาพนักงานรายวัน

-ตรวจสอบปริมาณวัสดุเพื่อสั่งวัสดุเข้าโครงการ ตรวจรับวัสดุที่เข้าโครงการ

-รายงานปัญหาและอุปสรรค สิ่งที่ไม่สอดคล้องต่อผู้จัดการโครงการและวิศวกรโครงการเพื่อร่วมกันวางแผนปรับปรุงแก้ไข

-ดูแลตรวจสอบปริมาณงานของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้รับเหมาย่อยให้สอดคล้องกับแผนงานและแผนทรัพยากรที่อนุมัติใช้

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 
  เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป  
 วุฒิการศึกษาระดับ  ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง  
  มีประสบการณ์ตรงในสายงานก่อสร้าง  
  มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทักษะในการติดต่อประสานงาน  
  มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ 
  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  
    
 
วิธีการสมัคร 
-สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai
-ส่งใบสมัครทาง E-mail
-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 
 
ติดต่อ 
คุณวราพร หลักคำ
SW DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD.
 49/358 หมู่ 7  ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12150 
โทร : 02-153-4933
แฟกซ์ : 02-153-4934 
Email :

swdesign14_06@trustmail.jobthai.com 
Website :
www.swdesign-th.com 

 

 

 

SW DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD. 49/358 Moo.7 Khlongsong , Khlongluang ,Pathumthani ,12120 

Tel.02-153-4933,085-110-3990 Fax. 02-153-4934 E-mail: sw.acc17@gmail.com